Hormann

Firma Hörmann i środowisko – „Gramy w Zielone” 

hormann i srodowisko

Firma Hörmann jest silnie skoncentrowana na ekologii; dlatego utworzono serię analiz oraz działań, które mają pomóc w ochronie środowiska.  Zrównoważony rozwój (Sustainability) to podejście do podejmowania działań, które uwzględniają długotrwałe skutki społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Zrównoważony rozwój, w kontekście środowiska, zwraca uwagę na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje to redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, recykling i inne praktyki, które zmniejszają ślad ekologiczny.

W praktyce, zrównoważony rozwój to podejście, które uwzględnia trzy aspekty równocześnie, starając się osiągnąć równowagę między nimi. Firmy i jednostki, które wdrażają zrównoważone praktyki, dążą do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, które jest w stanie spełniać swoje obecne potrzeby, nie szkodząc przyszłym pokoleniom czy środowisku naturalnemu. To szeroki i kompleksowy koncept, który jest istotny zarówno dla działań biznesowych, jak i dla podejmowania decyzji na poziomie społecznym czy indywidualnym.

Firma Hörmann i środowisko – „Gramy w Zielone”

Firma Hörmann skupia się, nawet na drobnych elementach, które mogą pomóc w ochronie środowiska. Dlatego firma, systematycznie zastanawia się, co można zoptymalizować, aby efektywniej oszczędzać energię i bardziej świadomie gospodarować dostępnymi surowcami. Corocznie przeprowadzane są analizy emisji dwutlenku węgla, znanej również jako „ślad węglowy”, oddziałów i wytworzonych tam produktów. Te obliczenia opierają się na międzynarodowych standardach emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol, GHGP) i obejmują trzy obszary, uwzględniając zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie źródła emisji związane z naszym przedsiębiorstwem, co daje pełny obraz sytuacji. W przypadku niektórych produktów dokonywane są jeszcze bardziej szczegółowe analizy i obliczenia, również z uwzględnieniem wszystkich trzech obszarów.

Obszar 1 — emisje bezpośrednie: obszar obejmuje wszystkie emisje, które generują się w firmie Hörmann i na które firma ma bezpośredni wpływ. Na przykład, jest to zużycie paliwa przez flotę samochodową oraz emisje wynikające z procesów chemicznych i fizycznych podczas etapów lakierowania i powlekania produkcyjnego.

Obszar 2 — emisje pośrednie: to są pośrednie emisje dwutlenku węgla generowane przez zewnętrznych dostawców energii podczas spalania paliw kopalnych do systemów centralnego ogrzewania lub chłodzenia, a także w trakcie produkcji prądu i pary.

Obszar 3 — emisje pośrednie: wszystkie emisje CO2, nie podlegające bezpośredniej kontroli; mają swoje źródło w poprzednim lub następnym łańcuchu przetwarzania lub logistycznym. Niemniej jednak, te emisje również zostały uwzględnione.

Od 2012 roku przedstawicielstwa firmy Hörmann w Niemczech pozyskują energię ze źródeł odnawialnych od operatora NATURSTROM. Energia elektryczna dostarczana przez firmę NATURSTROM jest w pełni pozyskiwana z odnawialnych źródeł, takich jak energia wodna, wiatrowa i słoneczna.

Jak zauważa nasz producent, kompensacja emisji dwutlenku węgla stanowi istotny element strategii związanej z ochroną klimatu. Firmie Hörmann udało się zrekompensować ponad 100 000 ton CO2 rocznie, poprzez wspieranie projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.

Badania potwierdzają, że tego rodzaju projekty efektywnie zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, co stanowi znaczący wkład w globalne działania na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu. Zaangażowanie firmy Hörmann w tego typu inicjatywy wpływa także na trwały rozwój krajów, w których projekty są realizowane.

Więcej informacji na temat działań firmy Hörmann, znajdziemy na stronie producenta.