Zaznacz stronę

Oferta firmy Cardin

W ofercie produkcyjnej posiada zarówno elementy elektroniczne jak i mechaniczne związane z automatyką wjazdu i zdalnym sterowaniem.

Nadajniki i odbiorniki uniwersalne na kod stały i zmienny, bariery podczerwieni pojedyncze i wielowiązkowe lampy sygnalizacyjne i ostrzegawcze, napędy bram przesuwnych, skrzydłowych i garażowych, bariery drogowe i szlabany.

Standardowy system S435 pozwala na zdalne sterownia urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi takimi jak: automatyka wjazdu, automatyka przemysłowa, systemy alarmowe (bezprzewodowy przycisk napadowy) i wszędzie tam gdzie nie wymaga się stosowania ukrytego kodu transmisji bezprzewodowej. Używając nadajnika 12-kanałowego można kontrolować do 12 funkcji w odbiorniku w różnych lokalizacjach.

Szczegółowe informacje znajdują się w prospekcie.

System sterowania drogą radiową S 435

składa się z jed­nego lub więcej nadajników oraz jednego lub więcej od­biorników, które można zestawiać w zależności od okreś­lonych potrzeb użytkownika.

S435 komunikuje się z odbiornikiem za pomocą kodu zmiennego, co zabezpiecza system przed skanowaniem. Nadajniki posługują się algorytmem generacji kodu. Podstawowy kod każdego nadajnika jest zapamiętywany w odbiorniku w pamięci EEPROM. Generowane kody przez nadajnik są identyfikowane w odbiorniku za pomocą złożonego algorytmu bazującego na kodzie podstawowym.

Odbiorniki 1 i 2 kanałowe mogą współpracować maksymalnie z 32 nadajnikami, a odbiorniki 4 kanałowe z 128.

System S 435 umożliwia zdalne załączanie urządzeń elek­trycznych i elektronicznych, a w szczególności: automa­tycznych drzwi, systemów alarmowych oraz wszelkich urządzeń wymagających zdalnego stero­wania z wykorzystaniem zmiennego kodu.

Wersje nadajników

S 435TX2 2 kanały

S 435 TX4 4 kanały

S 435 TX12 12 kanałów (4 przyciski + przełącznik sekcji A,B,C)

System sterowania drogą radiową S 48

składa się z jed­nego lub więcej nadajników oraz jednego lub więcej od­biorników, które można zestawiać w zależności od okreś­lonych potrzeb użytkownika.

S48 stosuje system liczb losowych do generacji kodu. Polega on na generacji losowego, tajnego kodu przez odbiornik i jego wprowadzaniu do nadajników (poprzez wsunięcie nadajnika w gniazdo w odbiorniku).

Kod ten jest zapamiętywany przez odbiornik i przekazywany do nadajnika poprzez moduł pamięci EEPROM.

Ten system kodowania posiada 7.000.000 możliwych kombinacji i umożliwia zaprogramowanie odmiennego kodu (dla różnych odbiorników) dla każdego używanego kanału.

System S 48 umożliwia zdalne załączanie urządzeń elek­trycznych i elektronicznych, a w szczególności: automa­tycznych drzwi różnej wielkości, systemów alarmowych oraz wszelkich urządzeń wymagających zdalnego stero­wania z wykorzystaniem ukrytych kodów.

Wersje nadajników

S 48 TX nadajniki 2/4 kanałowe

S48 DTX nadajniki z wyświetlaczem 2/4/8/16/100 kan

Modulowana bariera podczerwieni CDR 861

składa się z nadajnika (projektor) i odbiornika, umieszczonych w obudowach odpornych na uderzenia i warunki atmosferyczne. Elementy nadawczy i odbiorczy są na stałe zainstalowane bez możliwości regulacji wzajemnego położenia. Bariera ma zastosowane podwójne przekaźniki sygnalizacji zadziałania według standardu UNI 8612 – Stopień bezpieczeństwa

IP 55. Bariery podczerwieni znajdują zastosowanie w systemach różnego rodzaju wejść

i wyjść dla pieszych do sterowania automatycznym otwieraniem i zamykaniem drzwi. Są idealne jako zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem bram, barier drogowych oraz drzwi garażowych.