Hormann Technika przeładunku

Mostki przeładunkowe

Zainteresował Cię ten produkt? Zapytaj o ofertę!

Darmowa Wycena

Masz inne pytania odnośnie produktu? Napisz do nas lub zadzwoń!

Kontakt

Mostki przeładunkowe są używane w stacjach przeładunkowych, gdzie istnieje niewielka różnica wysokości między rampą a platformą ładunkową pojazdu. Są one szczególnie przydatne, gdy poziom peronu przeładunkowego został odpowiednio obliczony i zaprojektowany. Montaż mostków przeładunkowych może odbywać się na kilka sposobów, takich jak zamontowanie ich w zagłębieniu przygotowanym w posadzce hali, przyspawanie ich w sposób szybki i prosty lub montaż na zewnątrz przed otworem. Są one również zaprojektowane w taki sposób, że mogą być obsługiwane przez jedną osobę. Istnieją również wersje mostków przeładunkowych, które umożliwiają boczne załadunki i rozładunki samochodów ciężarowych i wagonów kolejowych. 

Mechaniczny mostek przeładunkowy MLS

MLS

Montaż w zagłębieniu przygotowanym w posadzce hali. Mostek można szybko i prosto przyspawać.

Mechaniczna rampa MRS V z pionowymi konsolami, MRS H z horyzontalnymi

MRS V

MRS H

Montaż na zewnątrz hali, do wyboru z zastosowaniem poziomych lub pionowych konsol odbojowych.

Parametry techniczne MLS; MRS

Nośność znamionowa:

  • 45 kN do szerokości 1500mm
  • 60 kN od szerokości 1750mm

Długość rampy

  • ok. 735 mm

Zakres roboczy

przy maks. nachyleniu 12,5% (ok. 7˚)wg PN EN 1398:

  • powyżej poziomu platformy 68mm,
  • poniżej poziomu platformy 106mm

Mechaniczne rampy przeładunkowe MLS i MRS spełniają normy PN EN 1398 w zakresie bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje znajdują się w prospektach.