Hormann Technika przeładunku

Domki przeładunkowe

Zainteresował Cię ten produkt? Zapytaj o ofertę!

Darmowa Wycena

Masz inne pytania odnośnie produktu? Napisz do nas lub zadzwoń!

Kontakt

Domki przeładunkowe Hormann są praktycznym rozwiązaniem, które umożliwia wykorzystanie całej powierzchni wewnątrz hali, aż po jej zewnętrzne ściany. Są one szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy niemożliwy jest montaż rampy wewnętrznej lub brak możliwości podjechania pojazdem bezpośrednio pod rampę.

Kompletny domek przeładunkowy składa się z kilku elementów. Podest z rampą przeładunkową umożliwia płynne załadunek i rozładunek towarów z pojazdów. Poszycie ścian i stropu zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i tworzy zamkniętą przestrzeń. Otwór przeładunkowy wyposażony w uszczelnienie bramy zapewnia optymalne uszczelnienie między domkiem a pojazdem, minimalizując straty ciepła i utratę energii.

Domki przeładunkowe Hörmann są szczególnie polecane do przeładunku towarów wrażliwych na temperaturę, ponieważ mogą być wyposażone w ocieplane bramy przemysłowe. Dzięki temu można utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz domku i zapobiec niepożądanym zmianom temperatury towarów.

Domki przeładunkowe umożliwiają podjeżdżanie samochodów ciężarowych pod różnymi kątami, zarówno pod kątem 90°, jak i bokiem pod ostrym kątem. Są dostępne zarówno jako pojedyncze jednostki, jak i szeregowe, co pozwala na elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Podsumowując, domki przeładunkowe są praktycznym rozwiązaniem, które umożliwia efektywny i bezpieczny przeładunek towarów w miejscach, gdzie tradycyjna rampa nie jest możliwa do zastosowania. Zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz hali i są szczególnie przydatne w przypadku towarów wrażliwych na temperaturę.

Domki przeładunkowe są wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem w przypadku nieruchomości użytkowych i obiektów poddawanych remontom. Pozwalają one na stworzenie kompleksowej stacji przeładunkowej bez konieczności przeprowadzania dużych przebudów całej hali. Dzięki nim można efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń wewnątrz hali, sięgając aż do jej zewnętrznych ścian. Dodatkowo, umożliwiają projektowanie nowych budynków o mniejszej kubaturze, co może przynieść oszczędności zarówno pod względem kosztów budowy, jak i zużycia energii.

Przeładunek towarów może być realizowany w dedykowanych domkach przeładunkowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. Dodatkowo, dzięki takiej konstrukcji, istnieje możliwość łatwego dostosowania stacji przeładunkowej do zmieniających się potrzeb i wymagań.

W przypadku nieruchomości użytkowych, takich jak hale magazynowe, obiekty logistyczne czy centra dystrybucji, domki przeładunkowe są idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym efektywną obsługę transportu i logistyki. Dają one również elastyczność w przypadku zmiany układu przestrzennego wewnątrz hali lub potrzeby rozbudowy.

Podsumowując, praktyczna konstrukcja domków przeładunkowych pozwala na stworzenie kompletnych stacji przeładunkowych w nieruchomościach użytkowych i remontowanych obiektach. Pozwalają one na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a także umożliwiają projektowanie nowych budynków o mniejszej kubaturze.

Modele domków

LHF 2

Do obudowania przez odbiorcę wykonany ze stali, umożliwia realizację koncepcji inwestorskich

LHC 2

Obłożony nieocieplanymi panelami

LHP 2

Obłożony panelami typu sandwicz o grubości 60mm

LHP 2 Thermo

Obudowany panelami o grubości 80mm. Pełna izolacja umożliwia zastosowanie w chłodniach

Domek przeładunkowy z niszą na pneumatyczne uszczelnienie bramy

To rozwiązanie stanowi optymalne

Domki połączone w układzie szeregowym

W przypadku domków przeładunkowych istnieje możliwość łączenia ich w układzie szeregowym pod kątem 90°, co pozwala na stworzenie kompaktowej konstrukcji zajmującej niewiele miejsca. Taki układ pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i efektywną organizację stacji przeładunkowej.

Jednak warto zauważyć, że ten konkretny układ nie jest możliwy do zastosowania w przypadku domków izolowanych termicznie. Wynika to z faktu, że takie domki wymagają specjalnej konstrukcji, która zapewnia odpowiednią izolację termiczną i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Dlatego w przypadku domków izolowanych termicznie zazwyczaj stosuje się pojedyncze domki, które mogą być rozmieszczone w zmiennym układzie, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i warunków lokalowych. Taka elastyczność pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i optymalne dopasowanie stacji przeładunkowej do konkretnych wymagań i procesów logistycznych.

Domki przeładunkowe są dostarczane pojedynczo lub jako szeregowe jednostki ustawiane przed budynkiem pod kątem 90°. Dostępne są także domki ustawiane na skos pod kątem 30°, 45°, 60°, 120°, 135° i 150°, co pozwala zwiększyć powierzchnię placu manewrowego.

Więcej informacji na temat domków przeładunkowych, znajdziemy tutaj